Od davnih vremena čovjek je nastojao da sebi i svojim najbližima osigura dostojno posljednje počivalište. Ono je trebalo biti što trajnije i što sigurnije od uništavanja. Kao iznimno otporan materijal, prirodni kamen se pokazao idealnim materijalom za ispunjavanje tih zahtjeva te je tradicionalno prihvaćen kao gotovo jedini materijal koji se koristi za uređenje grobova.

Na uređenje grobova i oblikovanje nadgrobnih spomenika utječe značajan broj čimbenika kao što su:

  • uvjeti koje propisuju uprave groblja (dimenzije, način pristupa ukopnoj jami, uređenje okoliša i izvođenje staza oko grobnog uređaja, a ponekad i odabir kamena te način obrade)
  • zatečeni uvjeti na samoj grobnoj parceli te na okolnim grobnim parcelama
  • tehnička ograničenja materijala koji se ugrađuju te tehničke mogućnosti majstora koji kamen obrađuju
  • želje i preferencije vlasnika grobnog mjesta koji naručuje uređenje groba

U Kamen Tunić uzimamo u obzir sve navedene čimbenike prilikom projektiranja Vašeg obiteljskog vječnog počivališta.

Tipovi grobnih usluga

Grobnice

Grobnice su grobni uređaji kod kojih se ukop obavlja polaganjem lijesa u podzemnu komoru – grobnicu. Nadzemno uređenje grobnica slično je uređenju zemljanih grobova, te je u nekim, iako rjeđim, slučajevima čak i nemoguće razlikovati grobnicu od zemljanog groba samo prema nadzemnom uređenju. Podzemna komora grobnice u današnje se vrijeme u pravilu gradi od armiranog betona, a nadzemni se dio grobnice oblaže elementima prirodnog kamena.

Zemljani grobovi

Zemljanim grobovima smatraju se grobovi kod kojih se ukop obavlja ukopom lijesa u zemlju, dok je nadzemni dio uređen najčešće kombinacijom prirodnog kamena i betona. Ovisno o broju ukopnih mjesta koja zemljani grob pokriva razlikujemo jednostruke i dvostruke grobove.

Zeleni grobovi

Zeleni grob je zemljani grob bez grobnog okvira, dok se nadgrobni spomenik postavlja na prethodno betoniranu temeljnu traku.

Presjek tipičnog grobnog uređaja

Natpisna ploča

Natpisna ploča je najvažniji i neizostavni element svakog grobnog uređaja. Ona služi osnovnoj namjeni svakog spomenika, a ta je da se sačuva sjećanje na Vaše pokojne članove obitelji.

Iako se u posljednje vrijeme puno pažnje pridaje oblikovanju natpisne ploče te Vam u tom segmentu možemo ponuditi ogroman raspon oblika, smatramo da je najbolja opcija da natpisna ploča bude jednostavna i monumentalna te da svojim oblikovanjem ne odvlači pažnju sa onog najvažnijeg, a to su natpisi kojima se sjećamo naših pokojnika.

Natpisne ploče najčešće se izvode od jednog masivnog bloka kamena debljine 6, 8 ili više cm, ali česte su i izvedbe u kojima su nadgrobni spomenik konstruira od više komada kamena.

Natpisna ploča se u pravilu postavlja na kameno postolje čime se natpisna ploča uzdiže iznad razine pokrovnih ploča.

Natpis

Preferiramo izradu natpisa tehnikom strojnog klesanja kamena kojom se dobiva dubok i plastičan trodimenzionalni upis koji će trajati toliko koliko i cijela natpisna ploča. Možemo Vam ponuditi i izradu natpisa tehnikom pjeskarenja kao i postavljanje metalnih slova raznih oblika, i boja.

Tradicionalno se uz natpis koji u pravilu spominje osnovne podatke o pokojniku (prezime, ime, godina rođenja i godina smrti) na natpisnu ploču urezuju i vjerski ili neki drugi svjetovni simboli.

Klesani ili pjeskareni tekst može se, ovisno o materijalu od kojeg je spomenik izrađen, pozlatiti pravim zlatom, srebriti pravim srebrom odnosno može se obojiti.

Fotografije i portreti

Postavljanje fotografija ili portreta također je dio tradicije uređenja vječnog počivališta Vaših pokojnih članova obitelji.

Fotografije se izrađuju u tehnici fotoporculana gdje se otisak fotografije zapeče na porculanu raznih oblika i veličina. Tradicionalno su se fotoporculani izrađivali u crno-bijeloj tehnici, ali mogu se izraditi i u boji.

Portrete izrađujemo u tehnici ručnog graviranja po poliranoj površini crnog kamena.

Grobni okvir

Grobni okvir baza je svih ostalih elemenata grobnog uređaja. Okvir se najčešće izvodi u kombinaciji armiranog betona te prirodnog kamena, dok se rjeđe okvir izvodi od punih kamenih elemenata.

Betonski okvir u pravilu se bočno oblaže tanjim pločama debljine 3cm, dok se za gornje ploče često bira deblji kamen debljine 5cm što je opravdano s obzirom da su ploče gornjeg opločenja najistaknutiji elementi koji su samim time i izloženi većem riziku od mehaničkog oštećivanja.

Sukladno tehničkim normama za prirodan kamen te bogatom iskustvu bočne stranice grobnog okvira izvode se od dva radionički spojena komada kako bi se spriječilo naknadno pucanje kamena.