Prirodan kamen najkvalitentniji je materijal za izradu elemenata stepeništa!

  • svako stepenište je zasebno te je za izradu obloge stepeništa potrebno odabrati kvalitetan materijal s kojim se mogu izraditi elementi koji će vaše stepenšte u interijeru ili exterijeru učiniti lijepim, kvalitetnim i postojanim
  • odabirom bilo kojeg od više od 100 vrsta prirodnog kamena koje možete naručiti, a čijom prirodnom ljepotom teško možete zamjeniti dugim materijalima
  • hodne površine stepeništa izložene su znatnom opterećenju habanjem, a graniti su materijali koji su izuzetno otporni na habanje. Mramori su mekši te samim time primjereniji uporabi na stepeništima koja nisu toliko jako opterećena – unutrašnja stepeništa u domaćinstvima

Osnovni elementi kamene obloge stepeništa

GAZIŠTA

Gazišta su najvažniji element svakog stepeništa s obzirom da je to nagazna površina koja je najviše izložena habanju, a osim toga najviše je i izložena savijanju ovisno o savijanju podkonstrukcije. Najčešća debljina gazišta je 3cm, ali ovisno o raznim uvjetima mogu se izraditi i od 2cm (u slučaju uskih stepeništa sa krutom podlogom kod koje nema savijanja). Kad se gazišta polažu na metalne podkonstrukcije kod kojih je znatno izraženije savijanje podloge, potrebno je za gazišta birati kamen sa visokom čvrstoćom na savijanje, potrebno je birati deblji kamen, a često je potrebno gazišta ojačati ugradnjom armaturnih traka.

Ovisno o tlocrtnoj projekciji stepeništa gazišta mogu pravilna ili nepravilna. Pravilna gazišta se lako geometrijski definiraju te je za narudžbu dovoljan popis mjera ili jednostavna skica. Nepravilna gazišta nemoguće je ili previše složeno geometrijski opisati pa je u tom slučaju da bi se gazište izradilo potrebno izraditi šablonu.

ČELA

Čela su vertikalne plohe kojima se oblaže čeoni dio stepenice. S obzirom da je izloženo znatno manjim naprezanjima, čelo se često izrađuje od tanjih kamenih ploča, a moguće je da se koriste i materijali koji ne ispunjavaju zahtjeve za gazišta, ali se zbog svojih estetskih svojstava mogu uklapati u izgled stepeništa.

SOKL

Sokl (cokl) je tanka zidna kamena obloga kojom se štiti zid od prljanja, vlage i ostalih oštećenja. Najčešće se izrađuje u debljini od 1 cm, ali su i ostale debljine primjenjive.

Sokl se može izvesti na slijedeće načine:

stepeničasti sokl - niski

stepeničasti sokl - visoki

kosi sokl

kosi sokl – kardinalova kapa

PODEST

Podest je podna površina koja povezuje dva kraka stepeništa. Najčešće se izvodi u istoj debljini kao i gazišta, ali može se i koristiti manja debljina ukoliko se želi umanjiti cijena projekta.

Izbor kamena za elemente stepeništa

Na izbor kamena najviše utječu gustoća prometa na stepeništu, traženi stupanj dekorativnosti, te zahtjevi za protukliznost.

Generalno za vanjska stepeništa preporučamo granite paljene površinske obrade, za unutrašnja stepeništa sa velikom gustoćom prometa preporučamo polirane granite, dok se na unutrašnjim stepeništima sa malom gustoćom prometa mogu koristiti i neke vrste mramora.