Roso Lepante Prikaži uvećano

Roso Lepante

Roso Lepanto je turski mramor s karakterističnim krškim uzorkom u ljubičastoj i bijeloj nijansi. Moguće ga je primjenti na podovi i obloge u interijerima i eksterijerima, stepenice, kuhinje i kupaonice.

Vrsta kamena Mramor
Tlačna čvrstoća (kg/cm2): 1377
Čvrstoća pri savijanju (kg/cm2): 98
Tlačna čvrstoća nakon zamrzavanja-zagrijavanja (kg/cm2): 1208
Koeficijent toplinskog širenja (mm/m°C): 0,0053
Masa po jedinici volumena (kg/m3): 2696